Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Türk Reasürans, kuruluşundan itibaren "global bir marka" olma vizyonu ortaya koymuştur.

Türk Reasürans Sigortacılık Kanunu’nun Ek 4’üncü maddesine dayanılarak, 2019 yılında kurulmuştur. Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanmıştır. Kuruluş amaçları yurt içi reasürans kapasitesini artırmak ile ülke genelinde teminat verilemeyen ya da teminat verilmesinde güçlük bulunan risklere sigorta veya reasürans teminatı vermek olarak tanımlanmıştır.

Riskin çok sayıda piyasa oyuncusu arasında paylaşılması esasına dayanan sigorta işi, bu özelliği nedeniyle daima uluslararası bir iş olmuştur. Bu çerçevede, Kanunda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi ancak mali yapısı güçlü, dünya çapında tanınmış bir reasürans şirketi ile mümkündür. Bu nedenle Türk Reasürans, kuruluşundan itibaren “global bir marka” olma vizyonunu da ortaya koymuştur.

Henüz kuruluşunun üzerinden iki yıl bile geçmemiş iken ülkemiz reasürans piyasasından aldığı pay ve hizmet verdiği çok sayıda sigorta şirketi ile ilk kuruluş amacı olan yurt içi reasürans kapasitesinin artırılmasına ciddi bir katkı sağlamış bulunmaktadır. Bu katkı önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecektir.

Teminat bulunamayan ya da teminat bulunmasında güçlük çekilen riskler konusu da; ülkemiz reel sektörü bakımından büyük önem arz etmektedir. Reel sektörün üretim faaliyetlerine istikrarlı biçimde devamı için sigorta desteği hayati önem taşımaktadır. Bu çerçevede 2021 yılında kurulan Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin İşletici Şirketi olarak Türk Reasürans görevlendirilmiştir.

Bu suretle Türk Reasürans’ın kuruluş amaçları arasında yer alan “teminat bulunamayan veya bulunmasında güçlük çekilen riskler”le ilgili çalışmalar da bu yapı vasıtasıyla Türk Reasürans tarafından gerçekleştirilecektir. Yine aynı çatı altında “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası”, “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” ve “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası”na ilişkin faaliyetler Türk Reasürans teknik işleticiliğinde yürütülmektedir. 

Türk Reasürans halen Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)’nun da İşletici Şirketi olarak görev yapmaktadır.

Global şirket olma vizyonu çerçevesinde Türk Reasürans halihazırda yurt dışından risk kabulü yapar konuma gelmiştir. 

Kamu tarafından Türk Reasürans’a verilen bu görevlerin her birinin hem sigortacılık sektörü, hem reel sektör, hem de vatandaşlarımız açısından büyük önem arz ettiği açıktır. Türk Reasürans yetkin kadrosu ile hem bu görevleri layıkıyla yerine getirmekte, hem de global bir oyuncu olma hedefine emin adımlarla ilerlemektedir.

Ahmet Genç

Türk Reasürans A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

Hakkımızda daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Hemen bize ulaşın.