Prof. Dr. Cem Demiroğlu

Yönetim Kurulu Başkanı

Cem Demiroğlu, 1978 yılında Diyarbakır’da doğdu. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra 1996-2000 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansını 2001 yılında finans alanında University of Nebraska’da, doktorasını ise 2008 yılında yine aynı alanda University of Florida’da yaptı.

 

Akademik kariyerine 2008 yılında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent olarak başladı, 2014 yılında Doçent, 2018 yılında Profesör ünvanını aldı. Ziyaretçi öğretim görevlisi olarak 2010 yılında Bocconi University, 2010-2011 yılları arasında da University of Florida’da bulundu. Kurumsal finansman, portföy yönetimi, bankacılık ve risk sermayesi konusunda lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler veren Prof. Dr. Cem Demiroğlu, 2018 yılında 40 yaşın altındaki üstün başarılı akademisyenlere verilen Bilim Akademisi Ödülü’nü kazanmıştır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki görevi 2018'de başlayan ve Kasım 2020'de sona eren Prof. Dr. Cem Demiroğlu, 6 Eylül 2019 tarihinden bu yana Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Dr. Ahmet Genç

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet Genç, 1960 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. 1985 -1990 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Bankacılık Dairesi'nde uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yaptı. 1990 yılında, İngiltere'de bir yıl süreli sigorta ve reasürans eğitimi aldı. Yüksek lisansını 1993-1995 yılları arasında Northeastern Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamladı.

 

1997 yılında, Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nden Sigortacılık Genel Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak geçiş yaptı ve 1998 yılında Daire Başkanı oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde 2002-2004 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2007 yılları arasında Genel Müdür Vekili, 2007-2015 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yapan Ahmet Genç, 2015 yılında Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı.

 

Son yıllarda sigortacılıkla ilgili olarak oluşturulan Sigorta Bilgi Merkezi, Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM), Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) gibi kurum ve kuruluşlarda kurucu yönetim kurulu/komitesi üyesi ya da başkan olarak görev yapan Dr. Ahmet Genç, 6 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Prof. Dr. Mustafa Erdik

Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Erdik (Emeritus Profesör, Boğaziçi Üniversitesi; Başkan, Türkiye Deprem Vakfı; İlintili Prof., Rose School, Pavişa Üniversitesi, İtalya) Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden inşaat mühendisi olarak mezun olduktan sonra Master ve Doktora çalışmalarını ABD Rice Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Deprem Mühendisliği konusunda Birleşmiş Milletler kuruluşlarına ve çok sayıda uluslararası örgüte danışmanlık yapmış olan Prof. Dr. Erdik, 300’ü aşkın teknik makale ve 6 adet kitabın yazarı veya ortak yazarıdır. Almış olduğu uluslararası ödüller arasında; TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü, NATO Zirvesi Bilim Ödülü, Birleşmiş Milletler - Sasakawa Afetlerin Önlenmesi Ödülü ve SSA-EERICOSMOS kuruluşları tarafından ortak olarak takdim edilmiş olan Bruce Bolt Madalyası, EAEE tarafından verilmiş Nicholas Ambaraseys Ödülü ve 2018 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Erdik’in profesyonel uygulamaları ve tecrübesinin kapsadığı konular arasında; deprem tehlike ve risk belirlemesi, deprem sigorta modellemesi, deprem erken uyarı ve acil müdahale sistemleri, altyapının depreme dayanıklı tasarımı, tarihi eserlerin depremden korunması ve yapısal kontrol sistemleri yer almaktadır.

 

Prof. Dr. Mustafa Erdik, 6 Eylül 2019 tarihinden bu yana Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Av. Dr. Ahmet Karayazgan

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Karayazgan, 1966 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Özel Moda Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

 

Profesyonel kariyerine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticaret ve Sigorta Hukuku Ana Bilim Dalında Araştırma görevlisi olarak başladı. 1992 yılında, “Özel Hukuk” branşında yüksek lisansını tamamlayan Ahmet Karayazgan, 1994-1996 yılları arasında Mobil Oil Türk A.Ş.’de hukuk müşaviri olarak çalıştı. 1997-1999 yılları arasında Esso Imperial Oil Ltd. (Toronto, Kanada) hukuk departmanında Dava Koordinatörü olarak görev aldı. 1992-1994 ve 2000-2001 arasında iki dönem serbest avukatlık yaptı. 2001-2005 yılları arasında Koç Allianz Sigorta’ A.Ş.'de Hukuk Baş Müşaviri görevini yürüten Ahmet Karayazgan, 2006 yılından bu yana çeşitli şirketler için danışmanlık ve avukatlık faaliyetine devam etmektedir.

 

Sigorta Hukuku Türk Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Hukuk ve Hukuksal Koruma İnceleme ve Araştırma Komitesi Üyeliği ve Sigorta Tahkim Komisyonu'nda Sigorta Hakemi görevlerini de sürdürmektedir. Av. Dr. Ahmet Karayazgan, 6 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türk Reasürans A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Selva Eren

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Selva Eren, 1975 yılında İstanbul’da doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında San Diego State University’de yüksek lisans yaptı.

 

2003-2008 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde kariyerine başladı ve girişimci olarak devam etti.

 

2009 yılında sigorta sektörüne giriş yaptı ve reasürans alanında uzmanlaştı. Bu doğrultuda Rönesans Reasürans ve Sigorta Brokerlik A.Ş. şirketini kurdu. 2016-2018 yılları arasında Uluslararası Rekabet ve Teknoloji Birliği'nde yönetim kurulu üyesi oldu. 2017 yılında da Temiz Enerji Ajansı'nın kurucu ortağı oldu ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı.

 

6 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Reasürans A.Ş.'ye genel müdür olarak atanan Selva Eren, halen Türk Reasürans A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev almaktadır. Selva Eren aynı zamanda Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmektedir.

Hakkımızda daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Hemen bize ulaşın.