Süreç Yönetimi Müdür Yardımcısı

Süreç Yönetimi Müdür Yardımcısı

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 • 2 yılı yönetsel pozisyonlarda olmak üzere en az 8 yıl deneyimli,
 • İleri derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • İnsan ilişkilerinde güçlü iletişim yeteneğine sahip,
 • Analiz ve raporlama becerileri gelişmiş,
 • Planlama, organizasyon ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş,
 • Başka bölüm çalışanlarıyla eşgüdümlü çalışabilme yeteneğine sahip,
 • Microsoft MS Office programlarına hakim

 

Görev Tanımı

 • İş süreçlerini oluşturmak, dokümante etmek ve yönetmek. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan pozisyon ve organizasyonel yapılanma önerileri geliştirmek,
 • Şirketimizin stratejileri ve iş modeli doğrultusunda mevcut süreçlerin iyileştirilmesine yönelik fırsatları tespit etmek ve bu konuda öneriler geliştirmek,
 • Organizasyon modellerini oluşturmak, planlamak ve uygulamaya geçirmek,
 • RPA süreçlerinin analiz etmek, otomatikleştirilecek iş akışlarını belirlemek,
 • Bölümler arası iletişim koordinasyonunu sağlamak ve RPA'nın iş birliği içinde kullanılmasını teşvik etmek,
 • Teknoloji ekibiyle ile RPA yol haritasını belirmede iş birliği içinde çalışmak,
 • İş sürekliliği planlarının oluşturulmasını ve güncelliğini sağlamak. İş sürekliliği devamlılığı ve farkındalığı sağlamak amacıyla tatbikatlar ile çalışan bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Sürekli iyileştirme kültürünün yayılımı ve faaliyetlerin koordinasyonunda bulunmak.

 

Hakkımızda daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? Hemen bize ulaşın.